5 grunner til at du bør ha Google Ads

Skal du være synlig for dine kunder, er det en plattform spesielt du bør vurdere. Her er 5 grunner til at du bør ha Google Ads.

Google Ads er Googles eget annonsesystem for søkeordsannonser. Når noen søker på søkeord relatert til dine produkter eller tjenester, kan du kjøpe plass i søkeresultatene for å eksponere bedriften din for disse personene. Google Ads gir deg muligheten til å eksponere deg kun mot de du vet har et behov du kan dekke – og i en tid der hvor kunden gjør ekstremt mye research før kjøp, er Google Ads den beste plattformen å annonsere på mot de som allerede er eller straks kommer til å bli kjøpeklare.

  • Google Ads er billig

Når man oppretter kampanjer på Google Ads, bestemmer man selv dagsbudsjettene – man er derfor sikret å aldri betale mer enn det man ønsker eller tåler. I tillegg betaler man kun for det man får – dersom annonsene din ikke blir klikket på, betaler du heller ikke.

  • Google Ads gir gode resultater

De aller fleste som ikke allerede er på Google Ads, vil opplevde en økning i antall henvendelser/salg fra nettbutikken eller nettsidene relativt raskt etter oppstart. Fordi annonsene dine kun retter seg mot de som har et faktisk behov du kan dekke, vil du ha mye mer gjennomslagskraft enn om man kjører annonsene ut mot store målgrupper uten et bevisst behov.

  • Google Ads er målbart

Det beste med all digital annonsering, er målbarheten den gir oss. Har man nettbutikk, kan man enkelt måle hvor mye hvert salg koster deg. Med avanserte analysesystemer måler vi hele kundereisen fra annonseeksponering til kjøp – dette gir unik innsikt i forhold til forbedringer og mersalg. Har man en vanlig bedriftsside, vil man kunne måle hvor mye en henvendelse koster.

  • Google ads lar kunden finne deg

Vi vet alle hvor vanskelig det kan være å finne nye kunder – men ved hjelp av Google Ads tilrettelegger du rett og slett for at kunden kan finne deg. En kan ta seg selv som eksempel; Hva er det første man gjør når det oppstår et behov, eller man har et problem? Man googler. Dersom du kan hjelpe brukerne med det behovet, må du være synlig for dem!

  • Konkurrentene dine er på Google Ads

Om du tar et kjapt søk i din egen bransje, vil du ganske sikkert merke at de fleste av dine konkurrenter allerede er på Google Ads. Dersom du ikke allerede da er på Google Ads, vil du ikke bli tatt med i vurderingen når et eventuelt kjøp skal tas.

 

Derfor skal du skrive årsmelding

Stadig flere bedrifter ser verdien av en årsmelding som rapporterer om mer enn tørre tall og fakta. Årsmeldingen er en unik mulighet til å profilere selskapets posisjon og fremtidsambisjoner. Gjort på riktig måte er en årsmelding et viktig profilerings- og omdømmeverktøy.

En årsmelding er mer enn en lovpålagt papirøvelse. Årsmeldingens viktigste oppgave er naturlig nok å formidle lovpålagt informasjon om virksomhetens økonomiske situasjon, men den kan ha en svært nyttig kommunikasjonsfunksjon utover dette. En velskrevet og flott designet årsmelding kan sende viktige signaler til selskapets målgrupper, samt synliggjøre tillitsskapende rollefordeling og ledelse i selskapet. Den vil også kunne gjøre kompleks og detaljert informasjon tilgjengelig og leservennlig for et større publikum.

Tidligere kalte man gjerne de store, omfattende publikasjonene for årsrapporter. Nå som begrepet årsrapport har fått et juridisk innhold gjennom verdipapirloven, har man heller begynt å kalle de større og mer redaksjonelt funderte trykksakene for årsmeldinger.

Årsmeldingen kan inneholde enkelthendelser og prosjekter fra året som har gått, og den kan i tillegg male et bilde av fremtiden.

Årsmeldingens viktigste oppgaver er:

  • Å rapportere
  • Å forklare
  • Å inspirere
  • Å rekruttere

Hvordan jobber PYX med årsmeldinger?

Innholdsproduksjon
I tett samarbeid med årsmeldingens avsender, produserer PYX alt skrevet innhold til årsmeldingen. PYX har god erfaring med utforming og utarbeidelse av årsmeldinger fra en rekke bransjer, og vil fungere som en god rådgiver for hvilket innhold, form, tone og format som er å anbefale for nettopp din virksomhet.

PYX utarbeider redaksjonelle tekster, i tillegg til redegjørelser, analyser eller presentasjoner i tråd med avsenders eget ønske.

Grafisk design
PYX tilbyr å gjennomføre alt grafisk arbeid i forbindelse med årsmeldingen, herunder overordnet design, oppsett, klargjøring for digital publisering og distribusjon, og klargjøring for eventuell trykket versjon.

Digital publikasjon
Vi ser at den klassiske trykksaken i stadig økende grad suppleres eller erstattes med digitale versjoner. PYX har egne verktøy for oppsett, publisering og distribusjon av digitale publikasjoner og setter gjerne opp dette.

Distribusjon/ markedsføring
En årsmelding som det er lagt litt ressurser i utarbeidelsen av, bør distribueres godt i avsenders nettverk. PYX har nødvendig kompetanse om hvordan du målrettet og kostnadseffektivt treffer de målgruppene du er ute etter gjennom både tradisjonelle- og  sosiale medier, samt andre relevante distribusjonskanaler.

Vil du legge litt ekstra energi i årsmeldingen for 2019? Hovedkontakt i PYX for utarbeidelse av årsmelding er Bjarne Laastad. Ta kontakt for en uforpliktende prat!

 

Dette lærte vi om annonsering i 2019

De fleste bedrifter har i dag en markedsplan, og annonserer mye i løpet av et år. Likevel er det de færreste som har et bevisst forhold til hvilken effekt annonsene og kanalene de bruker gir. Fortsatt er det veldig vanlig å inngå store årsavtaler som binder annonsøren opp i løpet av året, og hindrer fleksibilitet og effektivisering på tvers av kanaler.

Facebook

Facebook har i løpet av året frisket opp sitt annonsestyringssystem. Først og fremst gjelder dette grafisk fremstilling – men vi har også fått en del nye funksjoner. Blant annet er A/B-testing blitt lettere å gjennomføre, og man kan sette opp automatiske optimaliseringer.

Når det gjelder relevansescore i facebook, er denne nå fjernet og erstattet med et trestegssystem som scorer annonsen fra Below average – average – above average. Dette indikerer hvor godt annonsen presterer i målgruppen du har satt den opp for.

En ting å være obs på når man annonserer på facebook, er at algoritmene automatisk styrer mot den delen av målgruppen som klikker mest. Det har seg slik at kvinner klikker mer enn menn på nettet av natur, noe som kan forstyrre leveransen av annonsen, dersom man ikke tar høyde for dette. Se derfor etter tegn på om annonsen trekker mot et visst publikum, og sett opp speilkampanjer mot publikum du ikke ønsker å utelate.

Vi har også sett trender som sier at «jo mer design, jo mindre oppmerksomhet». Det er enkelt å tenke at man må «skille seg ut» som annonsør for å trekke til seg oppmerksomhet. Dette er en sannhet med modifikasjoner på facebook. Her er det nemlig bedre å «gli inn i mengden». Dersom man bruker for mye grafikk og design på annonsene, blir de «usynlige» for brukeren, da de ofte vil oppfatte dette som annonser, og øynene glir rett forbi. Best practice på facebook blir derfor å bruke bilder uten grafikk sammen tekst for å oppnå den effekten man ønsker.

Teksten blir derfor ekstra viktig – denne skal være så konkret som mulig. Facebook har i løpet av 2019 endret antall lovlige tegn før «les mer». Det er derfor svært viktig at teksten er «straight to the point» og budskapet oppfattes øyeblikkelig.

Beste formater: Feed,  enten med tekst eller video

Instagram

Instagram har fortsatt en del å gå på, hva gjelder annonseformater. Det er i løpet av 2019 dog blitt mer fleksibilitet i forhold til hvordan annonsene på Instagram skal differensiere seg fra facebook-annonsene.

Man kan nå laste opp ulike formater for de forskjellige plasseringene. En svakhet har vært Instagrams overføring av facebook-feed annonsen til Instagram-feed annonsen.

Snapchat

Tekst tekst tekst

Google

Tekst tekst tekst