Vår erfaring med Snapchat ads

Hvordan er det å annonsere på kanalen som er hyppigst brukt blant de yngste målgruppene? Hva er effekten, og hvilke muligheter har man?

Snapchat har for alvor blitt en annonsekanal å regne med.

 

Noe vi kan hjelpe med?

Vi elsker å prate med folk som er engasjerte og entusiastiske rundt sine egne produkter og tjenester. Kontakt oss om det er noe du trenger bistand med!