Derfor skal du skrive årsmelding

Stadig flere bedrifter ser verdien av en årsmelding som rapporterer om mer enn tørre tall og fakta. Årsmeldingen er en unik mulighet til å profilere selskapets posisjon og fremtidsambisjoner. Gjort på riktig måte er en årsmelding et viktig profilerings- og omdømmeverktøy.

En årsmelding er mer enn en lovpålagt papirøvelse. Årsmeldingens viktigste oppgave er naturlig nok å formidle lovpålagt informasjon om virksomhetens økonomiske situasjon, men den kan ha en svært nyttig kommunikasjonsfunksjon utover dette. En velskrevet og flott designet årsmelding kan sende viktige signaler til selskapets målgrupper, samt synliggjøre tillitsskapende rollefordeling og ledelse i selskapet. Den vil også kunne gjøre kompleks og detaljert informasjon tilgjengelig og leservennlig for et større publikum.

Tidligere kalte man gjerne de store, omfattende publikasjonene for årsrapporter. Nå som begrepet årsrapport har fått et juridisk innhold gjennom verdipapirloven, har man heller begynt å kalle de større og mer redaksjonelt funderte trykksakene for årsmeldinger.

Årsmeldingen kan inneholde enkelthendelser og prosjekter fra året som har gått, og den kan i tillegg male et bilde av fremtiden.

Årsmeldingens viktigste oppgaver er:

Hvordan jobber PYX med årsmeldinger?

Innholdsproduksjon
I tett samarbeid med årsmeldingens avsender, produserer PYX alt skrevet innhold til årsmeldingen. PYX har god erfaring med utforming og utarbeidelse av årsmeldinger fra en rekke bransjer, og vil fungere som en god rådgiver for hvilket innhold, form, tone og format som er å anbefale for nettopp din virksomhet.

PYX utarbeider redaksjonelle tekster, i tillegg til redegjørelser, analyser eller presentasjoner i tråd med avsenders eget ønske.

Grafisk design
PYX tilbyr å gjennomføre alt grafisk arbeid i forbindelse med årsmeldingen, herunder overordnet design, oppsett, klargjøring for digital publisering og distribusjon, og klargjøring for eventuell trykket versjon.

Digital publikasjon
Vi ser at den klassiske trykksaken i stadig økende grad suppleres eller erstattes med digitale versjoner. PYX har egne verktøy for oppsett, publisering og distribusjon av digitale publikasjoner og setter gjerne opp dette.

Distribusjon/ markedsføring
En årsmelding som det er lagt litt ressurser i utarbeidelsen av, bør distribueres godt i avsenders nettverk. PYX har nødvendig kompetanse om hvordan du målrettet og kostnadseffektivt treffer de målgruppene du er ute etter gjennom både tradisjonelle- og  sosiale medier, samt andre relevante distribusjonskanaler.

Vil du legge litt ekstra energi i årsmeldingen for 2019? Hovedkontakt i PYX for utarbeidelse av årsmelding er Bjarne Laastad. Ta kontakt for en uforpliktende prat!

 

Noe vi kan hjelpe med?

Vi elsker å prate med folk som er engasjerte og entusiastiske rundt sine egne produkter og tjenester. Kontakt oss om det er noe du trenger bistand med!