Dette lærte vi om annonsering i 2019

De fleste bedrifter har i dag en markedsplan, og annonserer mye i løpet av et år. Likevel er det de færreste som har et bevisst forhold til hvilken effekt annonsene og kanalene de bruker gir. Fortsatt er det veldig vanlig å inngå store årsavtaler som binder annonsøren opp i løpet av året, og hindrer fleksibilitet og effektivisering på tvers av kanaler.

Facebook

Facebook har i løpet av året frisket opp sitt annonsestyringssystem. Først og fremst gjelder dette grafisk fremstilling – men vi har også fått en del nye funksjoner. Blant annet er A/B-testing blitt lettere å gjennomføre, og man kan sette opp automatiske optimaliseringer.

Når det gjelder relevansescore i facebook, er denne nå fjernet og erstattet med et trestegssystem som scorer annonsen fra Below average – average – above average. Dette indikerer hvor godt annonsen presterer i målgruppen du har satt den opp for.

En ting å være obs på når man annonserer på facebook, er at algoritmene automatisk styrer mot den delen av målgruppen som klikker mest. Det har seg slik at kvinner klikker mer enn menn på nettet av natur, noe som kan forstyrre leveransen av annonsen, dersom man ikke tar høyde for dette. Se derfor etter tegn på om annonsen trekker mot et visst publikum, og sett opp speilkampanjer mot publikum du ikke ønsker å utelate.

Vi har også sett trender som sier at «jo mer design, jo mindre oppmerksomhet». Det er enkelt å tenke at man må «skille seg ut» som annonsør for å trekke til seg oppmerksomhet. Dette er en sannhet med modifikasjoner på facebook. Her er det nemlig bedre å «gli inn i mengden». Dersom man bruker for mye grafikk og design på annonsene, blir de «usynlige» for brukeren, da de ofte vil oppfatte dette som annonser, og øynene glir rett forbi. Best practice på facebook blir derfor å bruke bilder uten grafikk sammen tekst for å oppnå den effekten man ønsker.

Teksten blir derfor ekstra viktig – denne skal være så konkret som mulig. Facebook har i løpet av 2019 endret antall lovlige tegn før «les mer». Det er derfor svært viktig at teksten er «straight to the point» og budskapet oppfattes øyeblikkelig.

Beste formater: Feed,  enten med tekst eller video

Instagram

Instagram har fortsatt en del å gå på, hva gjelder annonseformater. Det er i løpet av 2019 dog blitt mer fleksibilitet i forhold til hvordan annonsene på Instagram skal differensiere seg fra facebook-annonsene.

Man kan nå laste opp ulike formater for de forskjellige plasseringene. En svakhet har vært Instagrams overføring av facebook-feed annonsen til Instagram-feed annonsen.

Snapchat

Tekst tekst tekst

Google

Tekst tekst tekst

Noe vi kan hjelpe med?

Vi elsker å prate med folk som er engasjerte og entusiastiske rundt sine egne produkter og tjenester. Kontakt oss om det er noe du trenger bistand med!