Blir Google Analytics ulovlig i Norge?

Datatilsynet har foreløpig konkludert med at Telenors bruk av sporingsverktøyet Google Analytics strider mot GDPR. Hvilken konsekvens har det for nettstedet ditt?

Hva er Google Analytics?

Google Analytics er et sporingsverktøy som gir deg informasjon om trafikken på nettstedet ditt. Det måler ting som antall besøkende, hvilke sider som er mest populære, hvordan de fant nettstedet ditt og lignende. Slik sporing er nyttig, fordi den forteller deg hvilke markedsføringsaktiviteter som er lønnsomme, om du når rett målgruppe, hvilket innhold som er mest populært og annen viktig informasjon.

Hvorfor er Datatilsynet skeptiske?

Google Analytics samler inn mye informasjon om brukerne, for eksempel hvor de befinner seg, hva slags teknologi de bruker, kjønn og alder. Disse opplysningene videresendes og lagres i USA, som ikke anses som et land med høyt nok beskyttelsesnivå for personvernopplysninger i følge GDPR. Noen europeiske land har allerede forbudt bruk av Google Analytics 4.

Google Analytics 4

Google lanserte for en stund siden en ny Analytics-versjon – Google Analytics 4, som skal være bedre tilpasset personvernkrav, og gi et høyere nivå av anonymisering av dataen som samles inn. Avgjørelsen som Datatilsynet skal fatte nå gjelder Google Analytics 3, altså forgjengeren, men at dataen sendes til USA er også et problem med Google Analytics 4.

 Varsler vedtak i slutten av april

Google Analytics er det mest brukte analyseverktøyet på norske nettsteder, så en eventuell beslutning fra Datatilsynet om at dette er ulovlig vil ha konsekvenser for mange. Datatilsynet har for tiden Telenors bruk av Google Analytics 3 oppe til vurdering, og har foreløpig konkludert med bruken av Google Analytics 3 ikke er i tråd med personvernsforordningen. De varsler et formelt vedtak tidligst i slutten av april.

Hva bør jeg gjøre nå?

 Det er alltid lurt å ha en form for sporing på nettsiden din, ellers vet du ingenting om hvilken effekt du får ut av den, og om brukerne dine finner det de trenger. Du har flere alternativer for å fortsette å spore trafikk på nettstedet ditt hvis Datatilsynet avgjør at Google Analytics 3 er ulovlig.

Et godt sted for mange å begynne, er å oppdatere sporingen fra Google Analytics 3 til Google Analytics 4, som har bedre personvern. Google kommer uansett til å avslutte datainnsamling gjennom Google Analytics 3 i juli 2023. Vi forventer at Datatilsynet også vil komme med uttalelser om Google Analytics etterhvert. Mange regner også med at Google vil forsøke å løse problemet med at dataoverføring, og tilby at opplysningene lagres i Europa, men det er ikke kommet offisielle uttalelser rundt dette enda.

Det finnes også mange analyseverktøy som er fullstendig GDPR-sikre, og som fortsatt lar deg få viktig innsikt i nettstedstrafikken din, for eksempel Matomo Analytics, Fathom eller Hubspot. Noen av disse lar deg også overføre data fra Google Analytics, slik at du beholder historikken din.

Vi i PYX hjelper deg gjerne med å finne ut hvilken sporing som passer best for deg, og vi kan bistå med oppsett og opplæring i nye verktøy.

Ta et kurs hos oss

Hvordan kan du bruke media til å fremme ditt budskap? Hvordan kommunisere når krisen inntreffer? Vil du bli bedre på sosiale medier? Eller kanskje du skulle blitt synlig på Google?

Vår kursvirksomhet består av:

  • Medietrening
  • Beredskapskommunikasjon
  • Sosiale Medier – Facebook, Instagram og Snapchat
  • Google Ads

Medietrening

  • Hva er en god mediehistorie, og hvordan får du den fram i media
  • Intervjuteknikk (ledere, medietalspersoner, politikere etc.)
  • Intervjuteknikk (nybegynner)
  • Våre medietreningskurs har en teoretisk del og en praktisk del, og vi tar i bruk kamera i den praktiske delen.

Beredskapskommunikasjon

Effekten en krise har på en virksomhets omdømme, avgjøres i stor grad av hvordan krisen blir håndtert. Et kurs i krisekommunikasjon gir en innføring i hvordan en krise eskalerer, hvem som søker informasjon når, og hvordan man håndterer informasjonsbehovet til ulike målgrupper når det brenner.

Media er ofte en stor utfordring i en krisesituasjon. Lær deg grepene for hvordan du som virksomhet kan jobbe med media i en krisesituasjon, og hvordan du balanserer ekstern og intern informasjon i prosessen.

Sosiale medier

Sosiale medier har blitt et av våre fremste kommunikasjonsverktøy, og en avgjørende arena for alle med et budskap. En strategisk og systematisk bruk av sosiale medier pleier viktige relasjoner og bygger lojalitet hos ansatte, kunder og målgruppe. Lær deg effektive virkemidler for oppsett, drift og innhold, samt måling av effekt og gjennomslagskraft. Uansett hvilket mål du har, er sosiale medier et verktøy du må benytte deg av på veien dit.

Google Ads

Hva er det første du gjør når man lurer på noe, eller et behov oppstår? Du googler! Nettopp derfor bør din bedrift være representert på Google Ads.

Gjennom vårt kurs lærer du viktigheten av å være på Google Ads, hvordan man setter opp en god kampanje, hvilke feller man må unngå, og hvilke tips og triks man kan gjøre for at kampanjene skal prestere ennå bedre.

 

Vi tilbyr også kurs i andre deler av vårt tjenestetilbud. Kontakt oss for mer informasjon.