KOMMUNIKASJON

Hva er dine forretningsmessige mål?
Hvordan ønsker du å bli oppfattet?
Hvilken posisjon ønsker du å ta?
Hvem ønsker du å nå?
Hvordan kommuniserer du mest effektivt mot nettopp din målgruppe?

For å få engasjert de menneskene man må få med på laget for å lykkes, er man avhengig av god og riktig kommunikasjon – enten det er kunder, egne ansatte eller forskjellige typer premissleverandører.

Enten man har et ønske om å nå nye målgrupper, har behov for omdømmebygging eller krisehåndtering, trenger smidighet i omorganiseringsprosesser eller vil bedrive samfunnsmessig påvirkningsarbeid, så er man avhengig av systematisk kommunikasjonsjobbing.

En tydelig strategi ligger til grunn for all god kommunikasjon. Gjennom en strategisk kommunikasjonsplan utvikler PYX konkrete kommunikasjonstiltak for å oppnå virksomhetens forretningsmål, og sørger for at målgruppen din ser forskjell på deg og konkurrentene dine.

Referansekunder