PYX = Miljøfyrtårn

PYX fikk nylig Miljøfyrtårn-sertifisering, noe som anerkjenner arbeidet vårt knyttet opp mot FNs bærekraftsmål.

Helene Helgeland har styrt det interne sertifiseringsarbeidet i PYX.

– Vi opplever at det i dag er et krav i markedet å kunne vise til en bevisst miljøstrategi, og at vi har en plan for hvordan vi kan redusere vårt miljøavtrykk. Som liten kompetansebedrift var vi nok i utgangspunktet usikre på om vi hadde så mye å bidra med, men prosessen har vist at det er flere områder vi kan være med på å påvirke, sier Helgeland.

MILJØFYRTÅRN: Helene Helgeland har styrt den interne sertifiseringsprosessen i PYX

Gjennom arbeidet med Miljøfyrtårn-sertifiseringen har PYX satt konkrete mål og planer for hvordan selskapet skal nå disse.

– Vi har hatt en grundig gjennomgang av alle våre rutiner og fått strukturert forbedringsarbeidet vårt. Det har gitt oss en bedre bevissthet rundt hvordan vi driver selskapet, og en større omtanke for miljø, helse og sikkerhet, forklarer Helgeland.

PYX fikk god bistand fra Rogaland Ressurssenter i prosessen.

– De bevisstgjorde oss blant annet på hvordan vi med vår kompetanse kan påvirke kundene våre i deres bærekraftsarbeid. Fra før har vi veiledet og holdt en rekke foredrag for næringslivet om god bærekraftskommunikasjon, i tillegg til at vi snakker med gjestene i Næringspodden om hvordan de arbeider med bærekraft i sin virksomhet. Det er mange bedrifter som selv ha behov for å synliggjøre sitt bærekraftsarbeid – uten at de havner i fella med å grønnvaske bedriften. Vi vil nå videreutvikle rådgivningsarbeid vårt på dette området og med det bistå bedrifter på et litt komplisert område, forteller Helgeland.

PYX brukte i overkant av en måneds arbeid på sertifiseringsprosessen.

– Det har vært en spennende og nyttig prosess som har strukturert bærekraftsarbeidet vårt og gitt oss konkrete tiltak vi nå i fellesskap følger i hverdagen, som å spare strøm, sortere avfall, begrense flyreiser, fokusere på HMS og stille krav til leverandører. Det har vi alle godt av, smiler Helgeland.

Noe vi kan hjelpe med?

Vi elsker å prate med folk som er engasjerte og entusiastiske rundt sine egne produkter og tjenester. Kontakt oss om det er noe du trenger bistand med!