Endra av PYX

– Vi har fått veldig god hjelp av PYX til å alt fra å utarbeide navn og identitet, til visuell profil, innhold og nye nettsider for Endra, sier direktøren for Haugaland Krafts nye solenergiselskap.

På oppdrag fra Haugaland Kraft og Karmsund Havn utarbeidet PYX nylig visuell identitet og en enkel nettside for deres felleseide selskap Havnekraft, som utvikler, eier og drifter landstrømanlegg.

Haugaland Kraft var så fornøyde med dette arbeidet at de ønsket å ha PYX med på laget da de skulle lansere sitt nye solenergiselskap, og hadde behov for navn og identitet for selskapet, visuell profil, innhold, nye nettsider, stillingsannonser og målrettet markedsføring.

– Dette var en veldig spennende utfordring å få. Etter noen runder internt, og sammen med Haugaland Kraft, endte vi på navnet Endra. Det symboliserer endring – og en ny måte å tenke på. Vi går inn i en ny tid, med overgang til det grønne skiftet. Elektrifiseringen gjør at vi vil trenge langt mer kraftproduksjon i årene fremover, og solenergi er med på den viktige overgangen til bærekraftig strømproduksjon. Solen og kraften den gir har også blitt en naturlig del av den visuelle profilen, for å underbygge det selskapet arbeider med, sier Jon Andreas Tveit, daglig leder i PYX.

Endra: Daglig leder i PYX, Jon Andreas Tveit, administrerende direktør i Haugaland Kraft, Olav Linga, konserncontroller i Haugaland Kraft, Tørres Øyjordsbakken, direktør i Endra, Kristian Gautesen, prosjektleder i PYX, Susanne Grutle og direktør for Haugaland Kraft Energi, John Harald Jakobsen.

Kristian Gautesen er direktør for det nye selskapet.

– Vi har fått veldig god hjelp av PYX til å alt fra å utarbeide navn og identitet, til visuell profil, innhold og nye nettsider for Endra. Leveransene har blitt levert med høy kvalitet og iht tidsplan, til tross for et stramt tidsskjema. Vi er veldig godt fornøyde med jobben som er gjort av PYX, og er stolte av profilen til vårt nye selskap.

Selv om samtlige i PYX har bidratt i prosessen, har Jon Andreas Tveit vært kreativ leder med hovedansvar for nettsidene, Susanne Grutle har vært prosjektleder, Tina Davison har stått for design, Mona Terjesen hatt det overordnede ansvaret for innholdet og Helene Helgeland hatt kontroll på markedsføringsbiten.

 

Noe vi kan hjelpe med?

Vi elsker å prate med folk som er engasjerte og entusiastiske rundt sine egne produkter og tjenester. Kontakt oss om det er noe du trenger bistand med!